Nội thất sơn mài

Bàn ghế và kệ tủ sơn mài

Tủ nghiêng, 4 ngăn kéo Tủ nghiêng, 4 ngăn kéo
Tủ oval, 3 ngăn kéo Tủ oval, 3 ngăn kéo
Tủ U cao, 9 ngăn kéo Tủ U cao, 9 ngăn kéo
Tủ V, 7 ngăn kéo Tủ V, 7 ngăn kéo
Bình hoa Bình hoa

Bình hoa

3,355,000₫

Bình hoa Bình hoa

Bình hoa

1,320,000₫

Bình Hoa Bình Hoa

Bình Hoa

2,131,000₫

Bình hoa Bình hoa

Bình hoa

2,296,000₫

Bình hoa nhỏ Bình hoa nhỏ

Bình hoa nhỏ

3,960,000₫